Umowa na wyłączność to porozumienie, w którym klient przekazuje do sprzedaży swoją nieruchomość tylko jednej firmie, np. Kancelarii Motty. Taki system z powodzeniem funkcjonuje już na dojrzałych rynkach nieruchomości Europy Zachodniej, Ameryki Północnej i w wysokorozwiniętych krajach azjatyckich.

Podstawowe korzyści dla sprzedającego, wynikające z podpisania umowy pośrednictwa na zasadach wyłączności, to:

- najwyższa cena sprzedaży,
- motywacja pośredników do działania na najwyższym poziomie profesjonalizmu,
- osobiste bezpieczeństwo sprzedającego.


Po pierwsze – Najwyższa Cena Sprzedaży
!

Niewątpliwie największą korzyścią wynikającą z zawarcia umowy na zasadach wyłączności jest możliwość uzyskania najwyższej ceny sprzedaży. W jaki sposób?

Proszę sobie wyobrazić taką sytuację – zdecydowali się Państwo na zawarcie umów z większą liczbą agencji i do wyścigu o sukces, jakim jest sprzedaż Państwa nieruchomości, startuje kilku, kilkunastu a może nawet kilkudziesięciu pośredników. Wydaje się Państwu, że dzięki temu uzyskacie dużo świetnych ofert, z których wybierzecie z pewnością najlepszą. Nic bardziej złudnego! Każdy z tych pośredników zdaje sobie bowiem sprawę z tego, że ciepło, które czuje na plecach, to oddech olbrzymiej liczby konkurentów, którzy pragną tylko jednego - nagrody w postaci prowizji. Kto pierwszy, ten wygrywa! W takiej sytuacji nie może być mowy o zadbaniu o najwyższą cenę – liczy się tylko czas. Cena przestaje być najważniejszym celem do osiągnięcia, gdyż każdy z zawodników czuje strach przed tym, że ktoś inny odniesie sukces tylko dlatego, że będzie umiał wcześniej znaleźć inwestora, który wyrazi chęć zakupu oferowanej nieruchomości. A wcześniej – to nie znaczy drożej! Taki inwestor nie jest zazwyczaj najlepszym z oferentów – to tylko sprytny i doświadczony pośrednik będzie umiał wywrzeć na Państwu tak silną presję, że sprzedadzą Państwo nieruchomość za cenę, którą przy spokojnym działaniu można było zdecydowanie podnieść.
A teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację – pośrednik, podpisując z Państwem umowę na zasadach wyłączności, otrzymuje pewność uzyskania wynagrodzenia za solidnie i profesjonalnie wykonaną pracę. Wie, że jeśli uzyska dla Państwa najwyższą cenę, to otrzyma najwyższą prowizję. A więc poświęci cały swój czas i energię nie na to, by wygrać z bezpardonową konkurencją, lecz na to, aby uzyskali Państwo z tej transakcji jak najwięcej. Jego sukcesem nie będzie sama sprzedaż – jego sukcesem będzie sprzedaż za najwyższą cenę. Aby to osiągnąć wykona szereg czynności, które w innych przypadkach, ze względu na wyścig z czasem, nie będą przez pośredników realizowane w profesjonalny sposób, a mianowicie:
- przygotuje bogatą dokumentację zdjęciową, techniczną i formalno-prawną,
- przekaże potencjalnym nabywcom pełną informację o nieruchomości, jej otoczeniu i zaletach,
- przedstawi Państwu wiarygodną analizę bieżącej i przewidywanej sytuacji na rynku nieruchomości,
- zainwestuje znacznie większe środki finansowe w reklamę nieruchomości,
- będzie szeroko i rzetelnie prezentował Państwa ofertę w mediach i na targach nieruchomości,
- i z całą pewnością wybierze najlepszego i najbardziej wiarygodnego inwestora, który zaoferuje Państwu najwyższą z możliwych do osiągnięcia cenę!

Po drugie – Motywacja!

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że brak wyłączności spowoduje u większości pośredników potraktowanie oferty „po macoszemu” i odłożenie jej do szuflady. Dlaczego? Gdyż nikt rozsądny nie chciałby pracować bez jakiejkolwiek gwarancji wynagrodzenia za podejmowane działania. Tym bardziej, że wybór zawodu pośrednika wiąże się obecnie z bardzo kosztowną i czasochłonną nauką na studiach podyplomowych. A więc, korzystając z usług kilku czy kilkunastu biur pośrednictwa, będziecie Państwo tkwić w przeświadczeniu, że Wasza nieruchomość jest przedmiotem żywego zainteresowania ze strony licznych nabywców, gdy tym czasem oferta zginie w stercie innych dokumentów w oczekiwaniu na przypadkowego klienta.

Po trzecie – Bezpieczeństwo!

Należy zdać sobie sprawę z tego, jakie ryzyko niesie ze sobą powierzenie licznej grupie nieznanych sobie ludzi szczegółowych danych osobowych i adresowych wraz z informacją o planowanym przypływie olbrzymiej gotówki ze sprzedaży nieruchomości. Niewątpliwie wszyscy doskonale wiemy, jak łakomym kąskiem są takie informacje dla tych, których działania oparte są na bezprawiu i cudzej krzywdzie! Niestety również wśród pośredników, jak w każdej grupie zawodowej, można natknąć się na „czarną owcę”.

Jak uniknąć tego ryzyka? Tylko w jeden sposób – zawierając umowę na wyłączność, gdyż będą Państwo wówczas obsługiwani przez jednego, zaufanego oraz znanego z imienia i nazwiska pośrednika, który będzie wobec Państwa ponosił pełną odpowiedzialność cywilną, zawodową i karną.

Tak więc najwyższa cena nieruchomości, motywacja pośredników i bezpieczeństwo transakcji – to argumenty, które niewątpliwie przemawiają na korzyść wyłączności.